در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

اهداف فصل‌نامه اشارات

اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه نظر به اهميت جايگاه شناخت و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي تخصصي برنامه‌سازي مناسبتي، فصل‌نامه اشارات را با اهداف زير منتشر مي‌كند:

پوشش محتوايي و متني مناسبت‌هاي ديني، ارزشي، ملي و بين‌المللي؛

انتشار پژوهش‌هاي مناسبتي جهت پشتيباني از گروه برنامه‌سازي در حوزه مناسبت‌ها؛

تهيه متون جذاب ادبي چون شعر، قطعه ادبي و داستانك براي استفاده گويندگان صدا و سيما؛

پيشنهاد محورهاي موضوعي در راستاي آيين برنامه‌سازي و معرفي منابع مطالعاتي به تهيه‌كنندگان و برنامه‌سازان صدا و سيما.

يادآوري

مسئوليت محتواي مقاله بر عهده نويسنده است.

نظرهاي بيان شده در مجله الزاماً بيانگر نظر فصل‌نامه نيست.


شناسنامه