در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

درباره نهضت كربلا تا كنون بسيار نوشته و از زواياي گوناگون به تحليل آن پرداخته اند، به گونه اي كه مضمون هاي بلند اين حماسه تاريخي را مي توان در قالب يك كتاب خانه بزرگ ريخت و همچنان زمينه را براي بازنگري آن بازگذاشت.
آنچه پيش روي شما عزيزان برنامه ساز قرار دارد، تلاشي است هرچند مختصر براي گردآوري مطالب متنوع و مهم درباره نهضت عاشورا و موضوع هاي خاص و عام درباره ماه محرم. اميد است در درگاه حق و نظر آن امام پذيرفته آيد و مورد استفاده شما قرار گيرد.


شناسنامه

ارمغان
دى 1385 ش / ذى حجه 1427 ه . ق
گاه نامه مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما (ويژه امام حسين عليه السلام و عاشورا)
مديرمسئول: داوود رجبى نيا
دبير تحريريه: مريم سقلاطونى
مشاور علمى: اكبر اسدى
پژوهشگران: مريم سقلاطونى، فريده پيشوايى، مريم رضايى و مرضيه رضاييان
ويراستار: محمدصادق دهقان
طراح جلد: حميد حاج رمضان على
حروف نگاران: اكرم سادات بنى زهرا، راضيه حامد
صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا
نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما
پست الكترونيكى: Email: IRC@IRIB.ir
تلفن: 2919670-0251 دورنگار: 2915510
شابك: 9-00-2761-964ISBN: 964-2761-00-9