در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

چکیده

علم اخلاق از نظر اسلام، يكي از مهم‌ترين و شريف‌ترين علوم است و يكي از هدف‌هاي بعثت انبيا و به ويژه پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله تهذيب اخلاق و تزكيه نفوس بوده است، بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكارِمَ الأخلاقِ. و علماي اسلام هم به مسئله اخلاق توجه خاصي داشته‌اند و مربيان اخلاقي، طالبان تهذيب نفس را راهنمايي مي‌كرده‌اند. در نظام اخلاقي اسلام كه بر پايه صداقت راستي و درستي استوار شده، به زبان و آفاتش بسيار توجه شده است چرا كه اگر زبان تنها براي رضاي خدا به كار رود، كمال و سعادت انسانها تضمين ميشود و اگر براي خدا به كنترل نيايد، همچون زمين بايري است كه علفهاي هرز مانند غيبت، دروغ، سخن چيني و عيب جويي در آن رشد ميكنند و اگر از بين نروند، دين و دنياي انسان را تباه ميسازند.
امروزه كه گستره اثرگذاري رسانههاي جمعي به ويژه راديو و تلويزيون بسيار است، توجه به كاركردهاي زبان، از جمله وظايف اصلي رسانه ملي به شمار ميرود، چراكه بسياري از برنامه‌هاي اين رسانه ملي مي‌توانند نقش آموزشي مثبت يا منفي در اين زمينه داشته باشند.
بنابراين شناخت آسيب‌ها و پيآمدهاي منفي زبان از سوي برنامه‌سازان امري ضروري است. بدين منظور، در اين شماره از گاهنامه ارمغان دو آسيب مهم زبان؛ يعني دروغ و غيبت را از جنبه هاي گوناگون بررسي و بيان ميكنيم.


شناسنامه

(ويژه بررسي دروغ و غيبت)
مرداد 1387هـ . ش / شعبان 1429 هـ . ق / كد: 1327
گاه‌نامه مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
زيرنظر : داود رجبي‌نيا
مشاور علمي: صادق ليراوي
همكاران اين شماره:
آقايان: سيدعلي منافي و حميد رحماني
خانم‌ها: فاطمه عسگري، مرضيه رضاييان، سهيلا بهشتي، زينب جعفري و سيده زهرا برقعي
صفحه‌آرا: مرتضي صابري
دفتر مركزي: قم، بلوارامين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما
ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2919670 ـ 0251 ، نمابر: 2915510
پست الكترونيكي: Email: IRC@ IRIB.ir