/// رواق هنر و انديشه 3


تاریخ نشر فروردين1385

متن نشریه

چکیده

مهر ماه 1385 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. پيامبر / وحيد حياتي 2. خوبي و خدا / سيدعلي آذرخش 3. شخصيت / سيمور چتمن راضيه سادات ميرخندان 4. خوبي خدا / مارجوري كمپر اميرمهدي حقيقت 5. هنر و تحقق حقيقت / دكتر محمدرضا ريخته‌گران 6. پژوهش در تلويزيون / منوچهر ولي نعمتي 7. شرحي بر خشونت / سيدحميدرضا قادري 8. بطن و ظاهر / مهرزاد دانش 9. آن چه رخ داد / حجج الاسلام:‌ رجايي، رضواني و يوسف‌زاده 10. يك روي سكه / مريم آخوندي 11. كتابهايي براي هيچكس و همه كس / محمدرضا اسدي 12. معرفي سايت زيبايي‌شناسي / زهرا طراوتي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال پنجم/ پياپي 54/ شماره 3/ مهرماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراحي و گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويرايش: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: سعيد اربابي حسين قربان تقي منصوره اوليايي جبرئيل نجفي هادي آقا محمدي مريم عالي زاده شهره شيخ حسني زينب عليزاده فاطمه مداح نظري ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1071 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات