/// رواق هنر و انديشه 7 و 8


تاریخ نشر 1385

متن نشریه

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. رسانه و بيننده / وحيد حياتي 2. فلسفه هنر در قرن بيستم / دكتر محمد ضميران 3. فلسفه هنر و بازيهاي ويديويي / آيرون اسماتز محمدرضا امين 4. نگاهي ديگر / علي جعفري 5. مريي و نامريي / سيدحميدرضا قادري 6. آغاز مبارزه با مسيح / مصطفي مرشد لو 7. پرسشهاي ناتمام / گارگاه نقد رسانه 8. تزاحم سازه‌ها / كارگاه نقد رسانه 9. فوق العاده / كارگاه نقد رسانه 10. شبهاي آرامش / كارگاه نقد رسانه 11. عصر رسانه / مصطفي مرشدلو 12. معرفي سايت زيبايي شناسي معاصر / زهرا طراوتي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 58 و 59/ شماره 7 و 8/ بهمن و اسفند ماه 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: مجتبي عليزاده علي حايري حسين قربان تقي سعيد اربابي زينب عليزاده علي رضايي آدرياني هادي ناييجي محمد حامي سيد حسين معصومي مجيد فراهاني ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1118 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات