/// رواق هنر و انديشه 15


تاریخ نشر فروردين1386

متن نشریه

چکیده

مهر ماه 1386 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. تا مرز فراموشي / وحيد حياتي 2. رسانه و تكنولوژي / دكتر ابراهيم فياض 3. اشباع شخصيت‌هاي تلويزيوني / ديويد لاستد علي عامري‌مهابادي 4. اسطوره‌هاي صهيونيستي / محمدحسين فرج‌نژاد 5. هنرهاي نمايشي از منظر پست مدرنيسم / دكتر سيد رضي موسوي گيلاني 6. پست كلاسيك هاليوود / پيتر كرامر راضيه سادات ميرخندان 7. رويدادها / سيمور چتمن فاطمه نامي - راضيه سادات ميرخندان 8. چهار خونه، چهار خونه است! / هنرجويان گارگاه نقد رسانه 9. شبهاي چهار خونه / نشست پژوهشي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 66/ شماره 15/ مهر 1386 صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد پهلوانيان حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: فاطمه جوادي فاطمه بهبهاني فاطمه سعيدي طاهره کتابي حسين قربان تقي علي حايري سعيد اربابي هادي کميجاني سعيد حسين معصومي زينب عليزاده شهره شيخ حسني ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1221 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات