/// رواق هنر و انديشه 17 ـ 18


تاریخ نشر دي1386

متن نشریه

چکیده

آذر و دي 1386 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. حكايت رمضان / سيدعلي آتش‌زر 2. اسطوره‌هاي صهيونيستي (بخش سوم) / محمدحسين فرج‌نژاد 3. اسطوره و هنر‌(بخش دوم) / مجتبي فرهنگيان 4. رويدادها (بخش سوم) / سيمور چتمن فاطمه نامي - راضيه سادات ميرخندان 5. در بوته نقد / حجت الاسلام دكتر هادي صادقي 6. روزگار سخت / سيد حميدرضا قادري 7. پرسش‌هاي ناگزير / عباس معلمي 8. چهارچوب‌هاي ما / مهدي فرجي 9. هستي و نيستي / غلام‌رضا يوسف‌زاده 10. چرا شيطان / دكتر مرتضي ميرباقري 11. گفتار / مهندس عليرضا برازش 12. گفتار / سيروس مقدم 13. اغماء / كارگاه هنرجويان نقد رسانه 14. شكرانه / كارگاه هنرجويان نقد رسانه 15. يك وجب خاك / كارگاه هنرجويان نقد رسانه 16. گفتار / حجت الاسلام آذربايجاني 17. گفتار / دكتر محمد سليمي 18. گفتار / حجت الاسلام جوادي آملي 19. گفتار / حجت الاسلام نبوي 20. گفتار / سيد حميد مشكات 21. راديو و دين / امرحسين پيش‌آهنگ 22. هنر هولوكاستي / روح‌الله عطايي


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 68 و 69/ شماره 17 و 18/ آذر و دي 1386 خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويرايستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: محمد رفعتي حسين قربان تقي علي حايري سعيد اربابي هادي کميجاني سيد حسين معصومي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1256 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات