/// رواق هنر و انديشه 19


تاریخ نشر فروردين1386

متن نشریه

چکیده

بهمن ماه 1386 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. سكولاريسم، مطالعات رسانه‌اي و دين / سيد حميد مشكات 2. رسانه ديني و فرهنگ عامه / دكتر مهري بهار 3. حيات رسانه‌اي / حسين عميد 4. اسطوره‌هاي صهيونيستي / محمد حسين فرج‌نژاد 5. اسطوره و هنر / مجتبي فرهنگيان 6. هنر ديني چيست؟ / سوفي هاكر حميد بخشنده 7. رويدادها / سيمور چتمن فاطمه نامي،‌ راضيه سادات ميرخندان 8. ايدز، رسانه و مسئوليت‌ها / اميرحسين پيش‌آهنگ 9. رسانه و نوگرايي / محمدجواد انصاري‌فر


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 70/ شماره 19/ بهمن ماه 1386 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح گرافيک: روح‌الله شمشيري طراح جلد: سيد محمد هادي قادري عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي ويراستار: محمدرضا اسدي با سپاس فراوان از: حميد بخشنده اميرحسين پيش آهنگ روح‌الله عطايي حسين قربان تقي علي حائري سعيد اربابي سيد حسين معصومي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1257 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات