/// رواق هنر و انديشه 21


تاریخ نشر فروردين1387

متن نشریه

چکیده

فروردين ماه 1387 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. نام ها و نشانه‌ها / سيد حميدرضا قادري 2. تكنولوژي رسانه و تحولات اجتماعي / حسين عميد 3. نشانه‌ها و هنجارها در راديو جوان / دكتر علي جعفري 4. اسطوره صهيونيستي / محمدحسين فرج‌نژاد 5. نقاشي‌هاي چهره: ما چه شكلي هستيم؟ / دكتر روان ويليامز حميد بخشنده 6. دين در فيلم‌هاي مستقل / روح الله عطايي 7. پرسپوليس:‌ فيلم شناسي 8. متني براي يك حاشيه / سيد حميدرضا قادري 9. بازخواني يك رويداد / نشست نقد فيلم 10. در ميان جمع / اميرحسين پيش‌آهنگ 11. دايرة‌المعارف دين، ارتباطات و رسانه / احمد شاكرنژاد


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه ششمين سال انتشار/ پياپي 72/ شماره 21/ فروردين ماه 1387 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده همکار تحريريه و عکاس: امير حسين پيش آهنگ طراح و صفحه‌آرا: روح‌الله شمشيري طراح جلد و نامواره: حميد حاجي رمضانعلي با سپاس فراوان از: جواد قطميري سعيد تنها محمدرضا امين روح‌الله عطايي سيما وفايي محمد رفعتي علي حايري سعيد اربابي سيد حسين معصومي هادي کميجاني ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1274 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات