/// قاصدك (ويژه‌سي‌امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران )


تاریخ نشر فروردين1387

متن نشریه

چکیده

صدا و سيما از فراگيرترين رسانه هاي جمعي است كه بخش مهمي از مخاطبان آن را كودكان و نوجوانان تشكيل مي دهند. ماهنامه قاصدك با محتواي ديني و تربيتي با رويكرد آموزه هاي ديني در قالب هاي متنوع متناسب با زبان و سن كودكان، با هدف استفاده در برنامه هاي مختلف كودك و نوجوان فعاليت مي كند. قالب هاي قاصدك براي ارائه محتوا عبارتند از: متن مجري، نثر ادبي، نمايش نامه، قصه، طرح فيلمنامه، شعر، سرود، معرفي كتاب، مسابقه، و... . اهداف نشريه قاصدك عبارت است از: غنابخشي برنامه هاي كودك و نوجوان رسانه با استفاده از آموزه هاي ديني. فرهنگ سازي و معرفي صحيح آموزه هاي ديني به كودكان و نوجوانان تأمين بخشي از متون برنامه سازان كودك و نوجوان با رويكرد ديني ـ رسانه اي. قاصدك در رسيدن به اهداف خود سه اصل را به طور جدي موردنظر قرار مي دهد: 1. كودك نويسي، 2. زيبانويسي، 3. رسانه اي نويسي. قاصدك تا پايان سال 1385، 26 شماره منتشر شده است. همچنين يك ويژه نامه به مناسبت سال پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله به چاپ رسيده است.


شناسنامه

پيام‌آور معنويت براي دنياي پروانه‌اي كودكان و نوجوانان مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما / كد: 1399 ویژه سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران مديرمسئول: داود رجبي‌نيا سردبیر: سعيد عسكري مشاور علمي: سيدمحمد مهاجراني نويسندگان: آقايان: سيد سعيد هاشمي ـ حبیب مقیمی ـ مرتضی دانشمند ـ روزبه فروتن‌پی سید محمد مهاجرانی ـ مجيد ملامحمدي ـ ‌علي باباجاني ـ خانم‌ها: فاطمه بختياري ـ محدثه رضايي ـ آسیه مرادی ـ فاطمه خاوری ـ مريم شهبازپور ـ لعيا اعتمادي ـ حمیده رضایی ـ زهرا رضایی صفحه‌آرا: اكرم سادات بني‌زهرا بها: 10000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ تلفن: 2919670 ـ 0251 ـ نمابر: 2915510 دفتر ارتباطات: تهران ـ ‌جام جم ـ‌ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ‌ نمابر: 22164997 پست الكترونيكي: Email: info@ irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات