/// رواق هنر و انديشه 31 ـ 32


تاریخ نشر اسفند1387

متن نشریه

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1.بيم و اميد؛ رسانه ملّي و دهة فجر/سيدحميدرضا قادري 2.بررسي شبكه ماهواره اي TBN (بخش دوم)/احمد شاكرنژاد 3.اونجليست ها، يازده سپتامبر و بازنهايي اسلام/اريك گورملي 4.رسانه ملي و فيلم تاريخ مقدس/سيدحميد مشكات 5.روح و جسم: ماهيت بلاغي آخرين وسوسة مسيح/برايان جِي. اِسني 6.ارتباط در سه مكتب/دكتر علي جعفري 7.اسلام هراسي در رسانه: پاسخي از آموزش چندفرهنگي/دكتر پيروز ايزدي 8.اسلام، پسامدرنيته و رسانهها/مقداد مهرابي و ...


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه هفتمين سال انتشار/ پياپي 81 و 82/ شماره 31 ـ 32/ بهمن و اسفند ماه 1387 هجري خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح و صفحه‌آرا: محمد هادي قادري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: اميرحسين پيش‌آهنگ با سپاس فراوان از: دکتر مهدي محسنيان راد دکتر سعيد مهدوي کني مرتضي سميعي‌زاده علي حايري هادي کميجاني محمد حسين رحمانيان سعيد اربابي سيد حسين معصومي محمدرضا فاضلي ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با ذکر مأخذ بدون اشکال است. شناسه: 1437 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات