/// ويژه نامه سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف (1)


تاریخ نشر فروردين

متن نشریه

چکیده

اين نشريه كه به مناسبت سال اصلاح الگوي مصرف تهيه و تدوين شده است شامل مطالبي با موضوعات زير است: رسالت رسانه ملي در سال «حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف»،آيات و نكته ها،اسراف از نگاه معصومين،منتخبي از احاديث ميزان الحكمه،سخنان بزرگان،شعر و حكايت ادبي،سيره و حكايت،پيام هاي كوتاه،پيام مجري،نقش زنان در اصلاح الگوي مصرف و ...


شناسنامه

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات