/// ويژه‌نامه سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف (2)


تاریخ نشر فروردين

متن نشریه

چکیده

اين نشريه كه به مناسبت سال اصلاح الگوي مصرف تهيه و تدوين شده است شامل مطالبي با موضوعات زير است: پيشنهادهاي برنامه اي،محورهاي پيشنهادي،اخلاق مصرف 1، وسوسه مصرف؛ افسون دنياي مدرن (عرصه هاي قدرت و مقاومت در فرهنگ مصرف گرايي مدرن)1،گريزي از تجمل گرايي نيست، (نتايج يك پيمايش درباره رواج تجمل گرايي در ايران)،چگونه دخل و خرج را يكي كنيم؟


شناسنامه

سردبير: ابراهيم شفيعي سروستاني ويژه‌نامه سال حرکت به سوي اصلاح الگوي مصرف (2) سردبير: ابراهيم شفيعي سروستاني مشاور علمي: محمدحسن مظهري هيئت تحريريه: محمدكاظم جعفرزاده، رضا تقي‌زاده نائيني با همكاري: ميرصادق سيدنژاد، سيد محمدحسين حسيني هرندي، سيدمحمود طاهري، عيسي زارعي، حسين بافكار، روح‌الله حبيبيان، زهره احمدي، فاطمه عسكري ويراستار: مرضيه علاقه‌بند طرح جلد: حميد حاجي‌رمضانعلي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا قيمت: 10000 ريال

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات