/// رواق هنر و انديشه 39 و 40


تاریخ نشر آبان1388

متن نشریه

چکیده

برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. دين و رسانه / وحيد حياتي 2. ما، اول راه هستيم (بخش اول) / در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دكتر هادي صادقي 3. بهترين جا، مقابل تلويزيون / در گفت‌وگو با دكتر سيد حسن خجسته 4. رسانه سنتي؛ رسانه مدرن / گفت‌وگو با دكتر حسام‌الدين آشنا 5. رسانه ديني؛ اشتراكات و تفاوت‌ها / در گفت‌وگو با دكتر حسام‌الدين آشنا 6. دانش رسانه‌اي؛ از واژه تا معنا / در گفت‌وگو با سيدحسين شرف‌الدين 7. تلويزيون‌هاي خبري؛ سكولار يا ديني؟ / در گفت‌وگو با دكتر حسن عابديني 8. درباره دين و رسانه / سيدحميد ميرخندان 9. مسئله ما چيست؟ 10. بازشناسي جايگاه سرگرمي در تلويزيون ديني / مهدي مختاري 11. درباره برنامه‌هاي راديويي گروه معارف مراكز استان‌ / علي‌رضا هاشمي 12. كاركردهاي روايت در رسانه‌هاي جمعي / غلام‌رضا يوسف‌زاده 13. سخن ازخداوند در ساعات پربيننده ممنوع است؟ / پدر اِلوود كيسر علي عامري مهابادي 14. پايايي و شكل‌پذيري روايي در گفتمان آخرالزمان اينترنتي پس از 11 سپتامبر 2001 / رابرت گِلِن هوارد ابوالفضل حُرّي 15. علوم اجتماعي و مطالعه رسانه و دين: پش‌روي با نگاه به گذشته / جوديت بودنباوم اسماعيل اسفندياري 16. چرخش فرهنگ‌گرايانه در پژوهش‌هاي رسانه و دين / استوارت ام.هوور افشين خاكباز 17. اجتماع تأويل‌گر: رويكردي به رسانه‌هاي گروهي و دين / تامس ليندلُف مهدي شفقتي 18. چشم¬اندازهاي ديني فن¬آوري ارتباطات / كليفورد كريستينز مهدي روزدار 19. درباره يك كتاب:كليدواژگاني در حوزه دين، رسانه و فرهنگ / امير يزديان 20. كتاب‌شناسي دين و رسانه (بخش اول) / سيدحميدرضا قادري


شناسنامه

رواق هنر و انديشه/ ماهنامه تخصصي خانه هنر و انديشه سال هشتم/ پياپي 90 و 91/ شماره 39 و 40/ مهر و آبان 1388 خورشيدي صاحب امتياز: مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: احمد پهلوانيان سردبير: وحيد حياتي دبير تحريريه: سيد حميدرضا قادري هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): حجت‌الاسلام سيد علي آتش زر احمد اسفنديار حجت‌الاسلام سلمان رضواني حجت‌الاسلام سيد حميد ميرخندان حجت‌الاسلام غلامرضا يوسف‌زاده طراح جلد: سيد محمد هادي قادري طراح و صفحه آرا: سيد محمد هادي قادري طراح نامواره: حميد حاجي رمضانعلي عکاس: امير حسين پيش آهنگ با سپاس فراوان از: دکتر نيما حسني پوزنوق مجتبي جانباز مرتضي سيمع زاده سعيد زارع علي حايري سعيد اربابي سيد حسين معصومي محمدرضا فاضلي امير حسين پيش آهنگ احد عليقيان ماهنامه رواق هنر و انديشه، در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنر با گرايش دين، رسانه و فلسفه منتشر مي‌شود. ماهنامه رواق هنر و انديشه، ‌از تمامي پژوهشگران و مترجمين دعوت به همکاري مي‌نمايد. نوشته‌ هاي خود را حداکثر در بيست صفحه دست‌نويس (با خط خوانا) و يا حروفچيني شده (Word) ارسال فرماييد. تمامي نوشته‌هاي ارسالي بايستي داراي عنوان، خلاصه مقاله، درآمد و پي نوشت باشند. ماهنامه رواق هنر و انديشه در ويرايش و تلخيص نوشته‌هاي رسيده آزاد است. استفاده از نوشته‌هاي ماهنامه رواق هنر و انديشه با هکر مأخه بدون اشکال است. شناسه: 1511 قم ـ صندوق پستي: 8111 ـ 37165 تلفن / فاکس تحريريه: 2917442 ـ 0251 ravagh@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات