/// ويژه نامه پيامبر اعظم(ص) (14)


تاریخ نشر فروردين

متن نشریه

چکیده

اين نشريه كه به مناسبت سال پيامبر اعظم تهيه و تدوين شده است شامل مطالبي با موضوعات زير است: حكومت پيامبر اكرم(ص)،زندگي و شخصيت پيامبر اكرم(ص)،حديث: برگزيده سخنان پيامبر اكرم(ص)،حكايت،شعر،ياران پيامبر اكرم(ص)


شناسنامه

ويـژه نامه پيـامبر اعظم(ص) (14) مدير مسئول: سعيد اميركاوه سردبير: سيدصادق سيدنژاد امور اجرايى: محمود حاجى بابايى هيئت تحريريه: آقايان: سيدعلى اصغر موسوى / سعيد اميركاوه / اصغر عرفان / سيدصادق سيدنژاد خانم: منيره زارعان تهيه شده در مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما ويراستار: منيره ماشاءاللهى طراح جلد: حميد حاج رمضان على حروف نگار: اكرم سادات بنى زهرا ـ راضيه حامد صفحه آرا: اكرم سادات بنى زهرا

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات