/// سياحت غرب 100


تاریخ نشر دي1390

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مي خوانيم: فرهنگ و اجتماع (افسانه استثنا بودن امريكا، چرا نخبگان به دردسر افتاده‌اند؟، چگونه آموختم از مردان اطاعت كنم، هشت فرزند به دنيا بياورم و عليه امريكاي سكولار مبارزه كنم، اعتياد به زيبايي؟!، چگونه دل مشغولي نسبت به ظاهرم، زندگي‌ام را تباه كرد، آيا دموكراسي در حال افول است؟، هجده نشانه فروپاشي جامعه امريكا، به لطف بازي ويدئويي بلك واتر، بچه‌هاي سيزده ساله، آدمكشي را مي‌آموزند، چگونه معترضان «وال استريت را اشغال كنيد»، ميتوانند نخبگان شركتي را شكست دهند؟، ميليونرهاي «لاشخور»ي كه براي انتخاب رئيس جمهوري بعدي، دست به كار شده اند) رسانه و ارتباطات (رسانه و دختران) سياست و اقتصاد (هلال بي‌ثباتي اوباما: هر بار، بي‌ثبات كردن، يك منطقه از جهان، آيا اگر مك كين، رئيس جمهوري، امريكا مي‌شد، بهتر بود؟، افول امپرياليستي: تروريست‌هاي چند ميليارد دلاري و از بين رفتن طبقه متوسط، بحران اقتصادي در سراسر اروپا منتشر مي‌شود، حقايقي تكان دهنده درباره اوضاع مالي، خانواده‌هاي امريكايي) علم و تكنولوژي (سرطان، ساخته دست بشر است، هفت راهكار براي نجات اقيانوس‌ها، و درياهاي آزاد) محيط زيست (تغييرات جوّي و امنيت)


شناسنامه

سال نهم / کد: 1792 / شماره 100 / آذر 1390 صاحب امتياز: مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: رضا حاج احمدی همكاران اين شماره: وحیده پیشوایی، محمود بدر لو، محمود سبزواري، سیدسعید شیرنگی و محمد حسین صادقی ويراستار: محمدصادق دهقان مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذكر مأخذ مانعي ندارد. نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. سامانه ارتباطات: 11- 2915510 دفتر ماهنامه: 2928710 صندوق پستي: 3133-37185 Email: info@ irc.ir ـ www.irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات