/// سياحت غرب 106


تاریخ نشر تير1391

متن نشریه

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد. در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: ارتباطات و رسانه (رسانه هاي جمعي و دين: امكانات و مشكلات كليسا در فرهنگ تلويزيوني / بررسي كاربرد رسانه ها در ميان مسلمانان فرانسوي) فرهنگ واجتماع (مجتمع هاي صنعتي _ زنداني پرمنفعت: سودآوري حبس در امريكا) سياست و اقتصاد (از دست دادن سلطه جهاني: چشم انداز افول امريكا / شيوه سلطنتي: چشم انداز افول امريكا/ از بالفور تا اوباما: تفكر استعماري درمورد فلسطين/ طراحي جنگ عليه ايران دروغ زدايي: بيان حقيقت در مورد تجاوز غرب به منطقه خليج فارس) دين، عرفان و معنويت (ميليون ها مسيحي تبشيري براي تسريع رجعت، خواستار شروع جنگ جهاني سوم هستند/ ظهور معنويت سرمايه داري) علم، آموزش و تكنولوژي (دانشكده ها و دانشگاه هاي ما احمق هاي تحصيل كرده پرورش مي دهند)


شناسنامه

سال نهم / شماره 106 / کد: 1828 / خرداد 1391 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مجيد خبازي مشاور علمي: عباس معلمي همكاران اين شماره: مرتضي باراني، محمدعلي بيت سياح، وحيده پيشوايي، مريم تشکري، مرضيه خادمي شيروان، احمد شاکرنژاد، طاهره شاکرنژاد، صديقه مرادي، مرتضي ملتي، امير يزديان. مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. تلفن: 2915511 ـ 0251 نمابر: 2915510 صندوق پستي: 3133-37185 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997 خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني(ره)، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات