/// ماهنامه اشارات (مجموعه مقالات ويژه سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني) (مرداد 1391)


تاریخ نشر شهريور1391

متن نشریه

چکیده

در اين مجموعه مطالب زير مورد تهيه و تدوين شده است: متن پيام نوروزي مقام معظم رهبري در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بازخواني ديدگاه هاي اقتصادي مقام معظم رهبري الزامات و ضرورت هاي توليد ملي، كار و سرمايه ايراني روان شناسي سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني اسلام، انسان را محور و سرمايه را در خدمت انسان مي داند نقش رسانه ملي در سال توليد ملي نقش اخلاق درتعميق و تقويت توليد ملي و حمايت از كارو سرمايه ايراني دستاوردهاي رونقش بخشي به توليد ملي، كار و سرمايه ايراني


شناسنامه

مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما / كد: 1831 / 1391 مديرمسئول: علي‌رضا رنجبر اعضاي هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا): ابراهيم اخوي، سيد علي حسيني ايمني، مريم سقلاطوني،‌ سيد محمود طاهري و اصغر عرفان مشاور علمي: اسماعيل پرور ويراستار: ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: اکرم سادات بنیزهرا با آثاري از: آقايان: ابراهيم اخوي، حسن اردشيري لاجيمي، محمود سوري، احمدعلي يوسفي، سيد علي محمدي متکازيني، سيد رضا طاهري و سيد محمود طاهري نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 2915511 ـ 0251، نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2935803 .ir www.irc.ir Email: info@irc

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات