/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (5)


تاریخ نشر مرداد1391

متن نشریه

چکیده

دراين شماره مي خوانيم: وظايف و بايسته‌هاي جوانان در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از ديدگاه رهبر معظم انقلاب (با تأكيد بر نقش رسانه ملي) شبكه اجتماعي فيس‌بوك؛ فرصت‌ها و چالش‌ها در گفت‌وگو با دكتر مجيد ابهري نقش شبكههاي ماهوارهاي فارسي‌زبان در تغيير سبك زندگي جوانان ايراني (با تأكيد بر شبكه من و تو) بررسي دو سياست جذب مخاطب در تلويزيون سواد رسانه‌اي؛ الزامي براي نسل جوان شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي؛ تحليل انتقادي آثار آنها بر زندگي فردي و اجتماعي مأخذشناسي شبكه‌هاي اجتماعي


شناسنامه

كد: 1840/ تابستان 1391 دوره جديد، شماره پنجم، (پياپي 132) ويژه: جوان؛ شبکه‌هاي اجتماعي و ماهواره‌اي مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: رقيه چاووشي و ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: اکرم سادات بني‌زهرا چاپ: زلال کوثر بها: 40000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11- 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928730 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www.irc.ir- Email: info@irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات