/// فصلنامه تخصصي مطالعات جوان و رسانه (8)


تاریخ نشر اسفند1391

متن نشریه

چکیده

در اين شماره ميخوانيم: جوان و سبك زندگي از ديدگاه قران،جوان و سبك زندگي اسلامي؛در گفتگو با دكتر محمد كاوياني و دكتر محمد سليمي،بايسته هاي گفتاري سبك زندگي اسلامي در رسانه ملي براي مخاطب جوان،سبك زندگي و اوقات فراغت در جامعه مدرن،ترسيم راهبردي اسلامي،در رويارويي با تأثير رسانه هاي معاصر بر سبك زندگي خانواده و جوانان و ...


شناسنامه

دوره جديد، شماره هشتم (پياپي 135)، کد: 1907 ، زمستان 1391 ويژه: جوان و سبک زندگي(1) صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول: مريم رضايي سردبير: فريده پيشوايي ويراستار: رقيه چاووشي حروف‌نگار: مرضيه معارف‏وند صفحه‌آرا: سميه مرادي طراح جلد: مسعود نجابتي بها: 65000 ريال دفتر مركزي: قم ـ بلوار امين ـ مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص. پ: 3133 ـ 37185 ـ‌ سامانه ارتباطات: 11 ـ 2915510ـ0251 نمابر: 2915510 تلفن تحريريه مجله: 2928730 ـ 0251 دفتر ارتباطات: تهران ـ جام جم ـ ساختمان شهيد رهبر ـ طبقه زيرزمين تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 www. irc. ir ـ info@irc. ir پست‌الکترونيکي فصل‌نامه: javan@irc. ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات