/// سياحت غرب 118 و 119


تاریخ نشر مرداد1392

متن نشریه

چکیده

اين ماهنامه به نقد غرب از ديدگاه انديشمندان غربي در عرصه‌هاي رسانه‌ها و ارتباطات، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد و سياست، دين و عرفان و معنويت، و علم و آموزش و تكنولوژي مي‌پردازد. مقالات زير براي اين شماره از ماهنامه سياحت غرب ترجمه شده‌اند: -فن‌آوري ديجيتال و عصر نوين تبليغات تخريب‌كننده -اخراجي‌هاي بزرگ مشغول به كار در فاكس نيوز -خشونت در رسانه، بازتابي از نگراني‌هاي اجتماعي ؟ -مبارزه با حجاب، انحراف است -ياد بگيريم دوباره محبت بورزيم: «خانواده‌هاي از هم گسسته»، شهروندي و حمايت دولت از زوجيت -نقش تركيه در جنگ مشترك امريكا، ناتو و اسرائيل عليه سوريه -چامسكي: خشونتي كه امپراتوري‌ها را پابرجا نگه مي‌دارد -حكمت بودايي و دوران جديد فردگرايي -ناسيوناليسم بودايي در ميانمار: نسل‌كشي و نژاد پرستي نهادينه عليه مسلمانان روهينگيا اطلاعات و فن‌آوري كافي نيستند: ما به دانش هم نياز داريم


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب سال دهم / شماره 118 و 119/ کد 1973 / خرداد و تیر 1392 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول و مشاور علمی: مجيد خبازي سردبير: محمدحسين رحمانيان همکاران اين شماره: محمدرضا امين، ابوالفضل ايماني راغب، مرتضي باراني، وحيده پيشوايي دبير ستون فرهنگ و اجتماع)، رضا حسنزاده، مرضيه خادمي دبير ستون علم، آموزش و تکنولوژي)، احمد شاکرنژاد دبير ستون دين، عرفان و معنويت)، جواد طاهري، اسعد الکعبی، هادي ميرانيمقدم، امير يزديان دبير ستون رسانه و ارتباطات). ويراستار: محمدصادق دهقان صفحه‌آرا: فاطمه جهانگیر بها: 65000 ريال مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشاني: قم، بلوار امين، مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما. تلفن: 32919670 ـ 025 نمابر: 32915510 صندوق پستي: 3133ـ37185 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738 ـ 021 نمابر: 29164997 خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، انتهاي باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 2215108 ـ 0511 نمابر: 2215106 Email:siahat@irc.ir ـwww.irc.ir در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات