/// دوفصل‌نامه‌ معارف رضوي و رسانه 3(بهار و تابستان 1392)


تاریخ نشر مهر1393

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: -سيماي امام رضا عليه السلام در تلويزيون؛ تنزيه يا تشبيه؟ -دعا و نيايش به مثابه ابزار تعاملي و رسانه ارتباطي حضرت رضا عليه السلام -پژوهشي در كاركرد رسانه‏اي مناظرات امام رضا عليه السلام -زيارت و ارتباط آن با عالم قدس -اهل سنت و زيارت امام علي بن موسي الرّضا عليه السلام


شناسنامه

سال دوم، شماره‌ سوم، (پياپي 3)، بهار و تابستان1392 کد: 1997 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مديرمسئول: حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر علي نهاوندي سردبير: غلامعلي عليزاده مدير اجرايي: مسلم علي‌مهدي مشاور علمي: حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد عيسي‌نژاد ارتباطات و هماهنگي: مجتبي فاني ناشر: مرکز پژوهش‏هاي اسلامي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ويراستار: ابوذر هدايتي صفحه‌آرا: سميه مرادي بها: 55000 ريال دفتر مرکزي: قم، بلوار امين، مرکز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ص. پ. 3133 ـ 37185 سامانه ارتباطات: 11 ـ 32915510 ـ 025 تلفن تحريريه مجله: 2215106 ـ 0511 دفتر ارتباطات: تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 2215106 ـ 0511، نمابر: 2215108 ـ 0511 www. irc. ir ـ Email: m. razavi@irc. ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات