/// فصلنامه رسانه و خانواده 8 و 9 (پياپي 44)


تاریخ نشر آذر1392

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر: -اقتراح: گفتمان‌سازي در زمينه افزايش جمعيت با حضور (دكتر سيدحسين شرف‌الدين و دكتر محمدحسين پورياني) -تغيير نگرش و رفتار مردم در زمينه فرزندآوري ؛ گفت و گو با( حجت الاسلام دكتر مسعود آذربايجاني) -رويكردي جامعه‌شناختي به سبك زندگي اسلامي در تلويزيون (با تأكيد بر نقش پدر در سريال «يه تيكه زمين») -شبكه اجتماعي فيس‌بوك و روابط خانوادگي كاربران جوان ايراني و ...


شناسنامه

فصلنامه علمي ـ تخصصي سال دوم و سوم ـ شماره هشتم و نهم ـ کد: 2013 ـ پاييز و زمستان 1392 صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا وسيما مدير مسئول: حسين گودرزي سردبير: احمد طوبايي مدير اجرايي: حميد رحماني

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات