/// سياحت غرب 135-134


تاریخ نشر آبان1393

متن نشریه

چکیده

در اين شماره ميخوانيم: سلطه گوگل بر راهبرد‌هاي بازاريابي موتور جست‌وجو سيستم‌هاي باز و سقف‌هاي شيشه‌اي نياز به مسئوليت‌پذيري در ارتباطات براي عدالت اجتماعي ايالات متحده، بزرگ‌ترين ناقض حقوق بشر در جهان قاچاق جهاني انسان، شكل امروزين برده‌داري روش‌هاي نژادپرستانه مشابه امريكا و اسرائيل در مهار نظم عمومي امريكا، امپراتوري كه عاقبت ‌به خير نشد «بازسازيِ» غرب آسيا يا «زندان سياسيِ» امريكايي؟ زندگي در فرقه مسيحي آخرالزمانيِ «فرزندان خدا» يهودستيزي، داراي اصل ونسبي آبرومند مدينه فاضله خورشيدي! هشت غذايي كه كارشناسان هرگز نمي‌خورند


شناسنامه

. ماهنامه سیاحت غرب . سال دوازدهم / شماره 134 و 135 / کد 2027 / مهر و آبان 1393  صاحب امتياز: مرکز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما  گروه آينده‏پژوهي و رسانه‏هاي نوين  مدير مسئول: مجيد خبازي  سردبير: محمدحسين رحمانيان  مشاور علمي: عباس معلمی

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات