/// گاهنامه تخصصي مطالعات اجتماعي و رسانه 4 (پاييز 1393)


تاریخ نشر آذر1393

متن نشریه

چکیده

مطالعه تحولات اجتماعي در جهان معاصر به قدري سريع و همه‌جانبه مي‌باشد كه نيازمند بررسي مداوم و به روز است. اين تحولات در شئون مختلف زندگي اجتماعي قابل كندوكاو و كاوش مي‌باشد. در كنار اين مطالعه و تحولات روزافزون، تغييرات رسانه‌اي و نحوه تعامل با مخاطبان در محتوا و شكل موجب گشته است تا تركيب مسائل اجتماعي و رسانه يا رسانه و تحولات اجتماعي، موضوع مطالعات راهبردي و كاربردي مراكز پژوهشي رسانه‌اي قرار گيرد. امروزه تحولات اجتماعي به حدي فراگير، همه‌جانبه و سريع است كه گويي هرروزه با حجمي گسترده از تحولاتي روبه‌رو مي‌شويم كه در گذشته يا نبوده و يا تغييري اساسي در شكل و محتوا داشته است. بدين سبب برآنيم تا در اين ارائه بخشي از تحولات و تغييرات اجتماعي را كه در رسانه داراي اهميت مي‌باشد بيان گردد. اضلاع سه‌گانه تحليل علمي ـ پژوهشي در اين نوشته بر سه بال انديشه ديني، جامعه‌شناسي و رسانه استوار است، لذا مطالعات اخير تلاشي است تا ضمن بررسي ديني و اسلامي ذخاير عميق موجود در اين زمينه، تغييرات و تحولات اجتماعي بررسي شود و در نهايت به راهكارهايي نظري و يا عملي با تأسي از فرهنگ ديني در حوزه رسانه و جامعه برسيم. نوشته‌هاي اين شماره به شرح ذيل تقديم مي‌شود: -مقاله رسانه ملي و اميدآفريني؛ مباني، ابعاد و راهبردها، كه در آن به نقش ارتباطات جمعي در جهان معاصر و تأثيرات بي‌نظير آن بر حوزه‌هاي شناختي و نگرش افراد از طريق انواع اطلاعات ارسالي مي‌پردازد. -جايگاه و نقش رسانه‌هاي جمعي در تغيير سياست جمعيتي نظام جمهوري اسلامي -مقدمه‌اي بر اصول حاكم بر مديريت پيام -مطالعه آثار و پيامدهاي سياسي شبكه‌هاي اجتماعي مجازي -رسانه و آداب دوستي و دوست‌يابي از منظر اسلام


شناسنامه

صاحب امتياز: مركز پژوهش¬هاي اسلامي صدا و سيما مدير مسئول و سردبير: سيد علي موسوي ميرکلائي مدير اجرايي: سيده مريم چاوشي ويراستار: حبيبه برغمدي طراح جلد: حميد حاجي رمضانعلي صفحه‌آرا: حسنيه باقري برزکي بهاء: 480000ريال داوران اين شماره (به ترتيب حروف الفبا): فريده پيشوايي، علي حائري مجد، رضا حاج احمدي، سلمان رضواني، علي‌رضا رنجبر، محمد سليمي، ابراهيم شفيعي سروستاني، غلامحسن عيوضي، صادق ليراوي. نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما ص.پ: 3133 ـ 37185 ـ تلفن: 32915511 ـ 025، نمابر: 32915510 تهران، جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرزمين، تلفن: 22014738، نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني رحمه الله ، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 32215108 ـ 0511 نمابر: 32215106 www. irc.ir Email: info@ irc.ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات