/// فصلنامه رسانه و خانواده 10 و 11 (پياپي 45)


تاریخ نشر تير1393

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر : - اقتراح: درآمدي بر موضوع رسانه ملي، خانواده و مسائل نوپديد با حضور آقايان دكتر حسين گودرزي٭، حجت‌الاسلام علي جعفري٭٭ و دكتر نعمت‌الله كرم‌اللهي٭٭٭ - آسيب‌شناسي آثار هرزه‌نگاري اينترنتي بر روابط جنسي زوج‌ها - آسيب‌هاي اعتياد به اينترنت در خانواده و انواع آن - نشانه‌شناسي برنامه طنز تلويزيوني شب‌هاي برره - شادي و نشاط در خانواده از منظر دين و رسانه - خانواده و فناوري‌هاي سيار، تعاملي و ديجيتال و ...


شناسنامه

فصلنامه رسانه و خانواده فصلنامه علمي ـ تخصصي سال سوم ـ شماره دهم و یازدهم ـ کد: 2056 ـ بهار و تابستان 1393 صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي مدير مسئول: حسين گودرزي سردبير: احمد طوبايي مدير اجرايي: حميد رحماني

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات