/// فصلنامه اشارات 18 (تابستان 1394)


تاریخ نشر تير1394

متن نشریه

چکیده

در اين شماره مروري خواهيم داشت بر : 1- همدلي و همزباني؛ 2- ويژه ماه مبارك رمضان؛ 3- وفات حضرت خديجه عليها السلام؛ 4- ولادت حضرت امام حسن مجتبي عليه السلام؛ 5- شب قدر؛ 6- شهادت حضرت امام علي عليه السلام؛ 7- روز جهاني قدس؛ 8- شهادت حضرت امام جعفرصادق عليه السلام؛ و ...


شناسنامه

اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي صداوسيما / كد: 2061 / تابستان 1394 دوره جديد، شماره 18 (پياپي 159) مديرمسئول: عليرضا رنجبر سردبير: سيدعلي حسيني‌ايمني اعضاي هيئت تحريريه به ترتيب حروف الفبا: ابراهيم اخوي، سيدعلي حسيني ايمني، حميد رحماني، محمود سوري و سيدمحمود طاهري ويراستار: محمود سوري صفحه‌آرا: محمد صادقي بها: 75000 ريال با آثاري از: آقايان و خانم‌ها: ابراهيم اخوي، محمود سوري، سيدمحمود طاهري، قربان صحرايي چاله‌سرايي، سيدعلي‌اصغر موسوي، حسن اردشيري لاجيمي، سيدرضا طاهري، علي‌اصغر نوبخت، زينب عليزاده لوشابي، سيده‌ طاهره موسوي و الهه سادات اميني اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي ص. پ: 3133 ـ 37185، تلفن: 32915511 ـ 025، نمابر: 32915510 تلفن تحريريه مجله: 32935803

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات