/// سياحت غرب 6


تاریخ نشر فروردين1382

متن نشریه

چکیده

آذر 1382 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. علم و داستاني كه ما بدان نيازمنديم / نيل پستمن 2. مقابله با رسانه هاي فراملي، چالش بزرگ آينده / هربرت شيلر 3. فرهنگ كودك سالاري / كالتوس كايند 4. تأمّلي درباره خانواده تك فرزندي / بيل مك كيبن 5. سكس، تجارت جديد / مؤسسه تحقيقاتي ريپ ايز 6. ايالات متحده، بيمار زندان هايش / لوموند ديپلماتيك 7. كمك هاي بي دريغ آمريكا به اسرائيل / كالين آمفريز 8. فاصله رو به افزايش بين فقير و غني در آمريكا / گفت وگو با ادوارد وُلف 9. پايان رشد اقتصادي / چارلز سيگل 10. آمريكا و معضل تراز منفي تجاري / ويليام گريدر 11. مخاطرات پزشكي مدرن / باري ام. چارلز 12. عوارض ناشناخته محصولات دستكاري شده ژنتيكي / جرمي ريفكين 13. جهاني سازي و گسترش بحران اكولوژيكي 14. آيا ما شاهد انقراض تپه هاي مرجاني جهان خواهيم بود / جوليا وايتي


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب سال اول / شماره ششم / آذر ماه 1382 صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما همكاران اين شماره: ابوطالب ايرانمهر، حسن بوژمهرانى، حسين داورى، رضا داورى، غلامرضا رفعت نژاد، سيدمجتبى عزيزى، ابوذر گوهرى مقدّم، سبحان محقق، محسن مقنى زاده، مهدى نصيرى و على نعمتى صفحه آرا: محمد توكلى حروف نگار: مهران توارات مقالات و مطالب مندرج، لزوما بيانگر ديدگاه هاى مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذكر مأخذ بلامانع است. نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. تلفن: 2910602-2935803 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه دوم تلفن: 2165443

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات