/// گاه‌نامه تخصصي مطالعات اجتماعي و رسانه 5 (بهار 1394)


تاریخ نشر تير1394

متن نشریه

چکیده

در اين شماره ميخوانيم: فرهنگ‌سازي، اولويت نخست رسانه ملي / گفت‌وگو با دكتر ابراهيم شفيعي سروستاني حقوق شهروندي و كاركردهاي آموزشي رسانه / ميثم اميدعلي - مهدي خلجي بايسته‌هاي فرهنگ‌سازي / گفت‌وگو با سيد حسين شرف‌الدين ارزش‌هاي انقلاب اسلامي / مهديه عربي‌فر نقش رسانه ملي در مديريت بحران‌هاي سياسي / سيده مريم چاوشي


شناسنامه

صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه مدير مسئول و سردبير: سيد علي موسوي ميرکلائي مدير اجرايي: سيده مريم چاوشي ويراستار: حبيبه برغمدي صفحه‌آرا: محمد صادقی بهاء: 45000 ريال داوران اين شماره (به ترتيب حروف الفبا): کمال اکبري، علي حائري مجد، حسن خيري، عليرضا رنجبر، ابراهيم شفيعي سروستاني، صادق ليراوي تهيه و تنظيم مصاحبه‌ها: حکيمه صنيع‌فر

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات