/// فصلنامه اشارات 22 (تابستان 1395)


تاریخ نشر مرداد1395

متن نشریه

چکیده

اهداف فصل‌نامه اشارات اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه نظر به اهميت جايگاه شناخت و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي تخصصي برنامه‌سازي مناسبتي، فصل‌نامه اشارات را با اهداف زير منتشر مي‌كند: پوشش محتوايي و متني مناسبت‌هاي ديني، ارزشي، ملي و بين‌المللي؛ انتشار پژوهش‌هاي مناسبتي جهت پشتيباني از گروه برنامه‌سازي در حوزه مناسبت‌ها؛ تهيه متون جذاب ادبي چون شعر، قطعه ادبي و داستانك براي استفاده گويندگان صدا و سيما؛ پيشنهاد محورهاي موضوعي در راستاي آيين برنامه‌سازي و معرفي منابع مطالعاتي به تهيه‌كنندگان و برنامه‌سازان صدا و سيما. يادآوري مسئوليت محتواي مقاله بر عهده نويسنده است. نظرهاي بيان شده در مجله الزاماً بيانگر نظر فصل‌نامه نيست.


شناسنامه

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات