/// فصلنامه دين و رسانه 9 ,10


تاریخ نشر تير1396

متن نشریه

چکیده

هويت ديني در زندگي هر فردي نقش بسيار مهمي دارد كه امروزه با گسترش فناوري‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي به ويژه ظهور پديده‌اي به نام فضاي مجازي، دچار تحولاتي شده است. هويت، به معني كيستي است؛ عامل اساسي در هويت‌هاي اجتماعي، ارتباط رو در روي انسان‌ها با يكديگر در محيطي اجتماعي است؛ اما هويت در فضاي مجازي به گونه ديگر تعريف مي‌شود؛ فضاي مجازي به ويژه شبكه‌هاي اجتماعي مثل فيس‌بوك و استفاده روزافزون جمعيت جوان ايراني از اين شبكه‌ها، هم براي مسئولان و هم براي مردم ايران به دغدغه تبديل شده است. هدف اين مقاله، بررسي تأثير پيامدهاي فضاي مجازي بر هويت ديني جوانان ايراني است. فرضيه اين است كه فضاي مجازي با كم اهميت جلوه دادن و كمرنگ كردن سنت‌هاي ديني و مؤلفه‌هاي آن، زمينه بحران هويت ديني را ميان جوانان ايراني ايجاد مي‌كند. روش مطالعه اين پژوهش، بهره‌گيري از استدلال‌هاي نظري است كه درباره هويت و فضاي مجازي انجام شده است. همچنين اين مقاله، بر برخي شواهد تجربي تحقيقات به‌ويژه تحقيقات پيمايشي صورت گرفته، متكي است. در اين مقاله ابتدا هويت و هويت ديني و فضاي مجازي تعريف شده است. سپس به چالش‌ها و فرصت‌هاي هويت ديني در فضاي مجازي اشاره شده است و در خاتمه نيز فرصت‌ها و تهديدهاي هويت ديني كاربران ايراني با توجه به برخي نتايج تحقيقات صورت گرفته ميان جوانان امروز ايران بررسي شده است. نتايج اين بررسي‌ها و يافته‌ها نشان مي‌دهد كه هرچه وسعت حضور جوانان ايراني در فضاي مجازي بيشتر باشد، سطح هويت ديني آنان تضعيف مي‌شود كه به نوعي با فرضيه اين مقاله ارتباط دارد.


شناسنامه

فصلنامه علمی ـ تخصصی سال دوازدهم، دوره جدید، پیاپی 105 و 106 ، شماره دهم و یازدهم، پاییز و زمستان 1395 صاحب‌امتیاز: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه مدیرمسئول: دکتر محمدحسین ظریفیان سردبیر: حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر شمس‌الله مریجی شورای سردبیری: سید محمدرضا خوشرو ، صادق لیراوی، احسان آذرکمند ویراستار: اعظم خوش‌گفتار صفحه‌آرا: مرتضی صابری هیئت تحریریه: دکتر ناصر باهنر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر کریم خان‌محمدی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حسن خیری، دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر هادی صادقی، سید مرتضی اسماعیلی طبا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالله متقی‌زاده، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحمید میرخندان امور اجرایی: گروه فرهنگ و هنر دینی، دفتر پژوهش‌های بنیادی تهیه‌کننده و ناشر: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه نشانی: قم، بلوار امین، اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه نشانی پایگاه WWW.IRC.IR رایانامه نشریه: rmj@irc.ir ص. پ: 3133 - 37185 ؛ تلفن: 32915511- 025 ، نمابر: 32915510 خراسان: مشهد ـ خیابان امام خمینی(ره) ، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 32215108 ـ 051، نمابر: 32215106

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات