/// سياحت غرب 148-146


تاریخ نشر خرداد1396

متن نشریه

چکیده


شناسنامه

 سال دوازدهم / شماره 146 ـ 148 / زمستان 1395  صاحب امتياز: اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه  مدير مسئول: دکتر محمدحسین ظریفیان  شورای سردبیری: امیر یزدیان(دبیر)، محمدحسين رحمانيان، مجید خبازی، سیدمحمدرضا خوشرو، صادق لیراوی  ويراستار: اعظم خوش‌گفتار  صفحه‌آرا: مرتضی صابری  چاپ: زلال کوثر  نشانی سایت اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه: WWW.IRC.IR  همکاران علمی این شماره: علی شاکر، محمدرضا امین، ابوالفضل ایمانی راغب، مریم نجیمی، وحیده پیشوایی، مرضیه خادمی، طیبه رفیعی، سید هادی عبودتیان، ایمان ابراهیمی، حسین رجبعلی‌پور، هادی میرانی مقدم  بها: 65000 ريال مقالات و مطالب مندرج، لزوماً بيانگر ديدگاه‌هاي اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي نيست. اقتباس از اين نشريه با ذکر مأخذ، آزاد است. نشانی: تهران، جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرزمین، کس: 22014738-021 نشاني: قم، بلوار امين، اداره کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه تلفن: 32915511 ـ 025 نمابر: 32915510 خراسان: مشهد ـ خيابان امام خميني=، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106 Email: siahat@irc.ir ـwww.irc.ir در صورت تمايل به دريافت فايل الکترونيک، درخواست خود را به رايانامه سياحت غرب ارسال فرماييد.

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات