/// فصلنامه ماهک (ویژه نامه مناسبتی کودکان و نوجوانان، ویژه فصل بهار)


تاریخ نشر 1398

متن نشریه

چکیده

نظر به اهمیت الگوها در شکل‌گیری شخصیت و حیات فردی و اجتماعی کودک، می‌توان الگوها را به شکل مستقیم و غیرمستقیم، مربی کودکان دانست. فقدان الگوهای برخاسته از هویت ملی و مذهبی جامعه، منجر به ضعف تربیتی و اعتقادی در کودکان می‌شود؛ یکی از این راه‌های انتقال پیام، معرفی این شخصیت ها به زبان ادبیات است. بی شک پیوند مناسبت ها با ادبیات، نقش تعیین کننده ای در انتقال بهتر مفاهیم به مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان دارد. پرواضح است ادبیات، اثری ژرف بر رشد و پرورش جنبه‌های مختلف زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی کودکان و نوجوانان دارد؛ به شرط آن که با دنیای واقعی که در آن زندگی می کنند متناسب باشد. از این رو، ادبیاتی که برای این رده سنی به کار گرفته می شود، ضمن این که باید با زبان و بیان، درک زبان نوشتاری و تخیل و تجربه‌های آنان متناسب باشد، به رشد شخصیت آن ها کمک کند. اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه با توجه به اهمیت موضوع، مطالبی را در چند قالب زیرنوشت، شعر و داستانک تولید و تدوین کرده است. امید است این تلاش اندک، راهگشای بخشی از دغدغه‌های اصلی برنامه سازان محترم کودک و نوجوان در رسانه ملی باشد.


شناسنامه

ویژه نامه مناسبتی کودکان و نوجوانان، ویژه فصل بهار صاحب امتياز: اداره‌کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه مدير مسئول: دکتر محمدحسين ظريفيان يگانه جانشين مدير مسئول: محمدحسین کشکولی سردبير: مريم سقلاطوني همکاران: حجت‌الاسلام ابراهیم اخوی، علی باباجانی، سعادت سادات جوهری، منیره عیوضی چاپخانه: زلال کوثر بها 270000 ريال نشاني: قم، بلوارامين، مجموعه صداوسيما، اداره‌کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه، تلفن: 329 15510 ـ 025 تهران: جام‌جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرين، تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 مشهد: خيابان امام خميني، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پيام کوتاه: 30000255

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات