/// فصلنامه ماهك (ويژه نامه مناسبتي كودكان و نوجوانان، ويژه فصل بهار)


تاریخ نشر 1398

متن نشریه

چکیده

نظر به اهميت الگوها در شكل‌گيري شخصيت و حيات فردي و اجتماعي كودك، مي‌توان الگوها را به شكل مستقيم و غيرمستقيم، مربي كودكان دانست. فقدان الگوهاي برخاسته از هويت ملي و مذهبي جامعه، منجر به ضعف تربيتي و اعتقادي در كودكان مي‌شود؛ يكي از اين راه‌هاي انتقال پيام، معرفي اين شخصيت ها به زبان ادبيات است. بي شك پيوند مناسبت ها با ادبيات، نقش تعيين كننده اي در انتقال بهتر مفاهيم به مخاطبان به ويژه كودكان و نوجوانان دارد. پرواضح است ادبيات، اثري ژرف بر رشد و پرورش جنبه‌هاي مختلف زباني، شناختي، شخصيتي و اجتماعي كودكان و نوجوانان دارد؛ به شرط آن كه با دنياي واقعي كه در آن زندگي مي كنند متناسب باشد. از اين رو، ادبياتي كه براي اين رده سني به كار گرفته مي شود، ضمن اين كه بايد با زبان و بيان، درك زبان نوشتاري و تخيل و تجربه‌هاي آنان متناسب باشد، به رشد شخصيت آن ها كمك كند. اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه با توجه به اهميت موضوع، مطالبي را در چند قالب زيرنوشت، شعر و داستانك توليد و تدوين كرده است. اميد است اين تلاش اندك، راهگشاي بخشي از دغدغه‌هاي اصلي برنامه سازان محترم كودك و نوجوان در رسانه ملي باشد.


شناسنامه

ویژه نامه مناسبتی کودکان و نوجوانان، ویژه فصل بهار صاحب امتياز: اداره‌کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه مدير مسئول: دکتر محمدحسين ظريفيان يگانه جانشين مدير مسئول: محمدحسین کشکولی سردبير: مريم سقلاطوني همکاران: حجت‌الاسلام ابراهیم اخوی، علی باباجانی، سعادت سادات جوهری، منیره عیوضی چاپخانه: زلال کوثر بها 270000 ريال نشاني: قم، بلوارامين، مجموعه صداوسيما، اداره‌کل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه، تلفن: 329 15510 ـ 025 تهران: جام‌جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه زيرين، تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 مشهد: خيابان امام خميني، جنب باغ ملي، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پيام کوتاه: 30000255

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات