/// مجازه 6 ( فصلنامه مطالعات دين و فضاي مجازي)


تاریخ نشر ارديبهشت1400

متن نشریه

چکیده

اهداف فصلنامه اداره كل پژوهش‌هاي اسلامي رسانه باتوجه به اهميت جايگاه شناخت و نظريه‌پردازي در حوزه‌هاي تخصصي دين و فضاي مجازي، توليد ادبيات بومي و مطالعات تطبيقي و بين‌رشته‌اي ذيل حوزه مطالعاتي دين و رسانه، فصلنامه «مجازه؛ مطالعات دين و فضاي مجازي» را با اهداف زير، منتشر مي‌كند و صاحب‌نظران و پژوهشگران را به همكاري با آن فرا مي‌خواند: بيان ديدگاه ها و آخرين نظرات صاحب نظران و انديشمندان حوزه دين و رسانه در موضوع فضاي مجازي؛ نظريه پردازي و توليد دانش پيرامون نسبت ميان دين و فضاي مجازي؛ تلاش براي رسيدن به مدلي مناسب براي ارائه مفاهيم ديني و معنوي در فضاي مجازي؛ انديشه شناسي انديشمندان مسلمان در حوزه دين و فضاي مجازي؛ نقد و بررسي آرا، نظريه‌ها و مكاتب فكري رايج در حوزه دين و فضاي مجازي؛ بررسي مسائل، چالش ها و آسيب هاي پيش روي دين ازسوي فضاي مجازي؛ آينده پژوهي در حوزه دين و فضاي مجازي. علاقه‌مندان مي‌توانند يادداشت ها و مقالات علمي و پژوهشي خود را در محورهاي يادشده، به دفتر فصلنامه ارسال كنند. آرا و نظرهاي نويسندگان، الزاماً بيانگر نظر نشريه نيست. مسئوليت محتواي مقالات برعهده نويسندگان است. چاپ مقاله در نشريه به تأييد داوران بستگي دارد. مجله در رد يا پذيرش، ويرايش و تلخيص مقالات، آزاد است. نقل مطالب نشريه با ذكر منبع، آزاد است.


شناسنامه

صاحب امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه مدیر مسئول: حجت‌الاسلام صادق لیراوی جانشین مدیر مسئول: محمدحسین کشکولی سردبیر: دکتر احسان آذرکمند صفحه‌آرا: زهره نیک خلق احمدی طراح جلد و نامواره: امیر اکبرزاده چاپ: زلال کوثر شمارگان: 100 بها: 150000ریال دفتر مركزی: قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه نمابر: 32915510 ـ 025 دفتر تهران: تهران، جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین تلفن: 22014738 نمابر: 22164997 دفتر خراسان: مشهد، خیابان امام خمینی(ره)، جنب باغ‌ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم تلفن: 32215108 ـ 051 نمابر: 32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیام کوتاه: 30000255 دفتر نشریه: 32915546-025 www.irc.ir info@irc.ir sapp.ir/irc.ir irc_ir@

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات