/// سياحت غرب 12


تاریخ نشر فروردين1383

متن نشریه

چکیده

خرداد 1383 ______________________________ برخي مطالب اين شماره عبارتند از: 1. من به شبكه متصل ام، پس هستم / جرمي ريفكين 2. از قرن واقعي تا قرن مجازي / ويچنته وردو 3. جبر تكنولوژيك و فلسفه آموزش / نيل پستمن 4. كامپيوتر و سرعت / جري ماندر 5. مستهجن نگاري در اينترنت و تأثير آن بر نوجوانان / دين چابْنِر 6. اينترنت، دروغ پردازي و روابط عاشقانه / زُندرا هاقِس 7. آمريكا؛ ضعف هژموني و تلاش براي تجديد سلطه جهاني / ايمانوئل والرشتاين 8. شبكه نظامي ـ صنعتي ـ فكري / ويليام هارتونگ و ميشل كياروكا 9. بحران هاي مالي؛ مولود نئوليبراليسم اقتصادي / ساي گونيك 10. «توافق واشنگتن» / مويس نايم 11. جهاني شدن و رفع فقر از فقرا / جري ماندر ـ دِبي بارِكر 12. پايان دوره سوخت هاي فسيلي، چراغ ها خاموش! / جيسون مارك 13. سنجش خطرات مهندسي ژنتيك / مصاحبه با دورين استابينسكي 14. علم مشتري محور و به نژادي جديد / جرمي ريفكين 15. از اين دارو استفاده كنيد! / تئودور راند 16. قلمرو متناهي ما / آلبِرت جَكوارد


شناسنامه

ماهنامه سياحت غرب سال اول / شماره دوازدهم / خرداد ماه 1383 صاحب امتياز: مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما به كوشش: مهدى نصيرى همكاران اين شماره: حسين داورى، غلامرضا رفعت نژاد، ميثم شيروانى، ر.عباسى، سيدمجتبى عزيزى، محمد نصيرى، على نعمتى و شاكر واثقى صفحه آرا: محمد توكلى حروف نگار: مهران توارات مقالات و مطالب مندرج، لزوما بيانگر ديدگاه هاى مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما نيست. اقتباس از اين نشريه با ذكر مأخذ بلامانع است. نشانى: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما. تلفن: 2910602-2935803 تهران: جام جم، ساختمان شهيد رهبر، طبقه دوم تلفن: 2165443

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات