/// فصلنامه علمي ـ تخصصي دين و رسانه شماره 20 ,21


تاریخ نشر فروردين1400

متن نشریه

چکیده

امروزه با فعال‌شدن رسانه هاي اجتماعي و عبور از عصر رسانه هاي جمعي، دين و اخلاق نيز دچار دگرگوني هاي عمده اي شده است. يكي از اين دگرگوني‌ها، تحول نگرش ديني و شكل‌گرفتن نگرش نوين و مشركانه به دين است كه در واقع، همان بت پرستي تكنولوژيكيِ سرچشمه‌گرفته از فرهنگ نخبه اي دره سيلكون است. اين تفكر به‌منظور توسعه بسترهاي ديجيتال، آزادي و برابري اقتصادي ـ اجتماعي را رواج مي ‌دهد و اطلاعات را به‌جاي حكمت، شفافيت را به‌جاي اصالت، همگرايي را به‌جاي يكپارچگي و پردازش را به‌جاي داوري و تحليل، به بستر رسانه اي به مخاطب تحميل مي كند. ازاين‌رو توجه به جهان مفهومي رسانه هاي نوين و تأثير شگرفي كه بر اين ساحت از زندگي بشر مي گذارد، تأمل‌برانگيز است و جاي تحقيق فراوان دارد. بر اين اساس، هرچه بستر توسعه رسانه هاي جمعي و اجتماعي فراخ تر مي شود، بحث از دين و اخلاق اصيل و آثاري كه اين رسانه‌ها بر اين مقولات مي‌گذارد، ضرورت بيشتري پيدا مي ‌كند. بنابراين در صورت غفلت محققان عرصه دين و رسانه از اين تغييرات مفهومي و همچنين ايجاد تغييرات ساختاري رسانه‌ها در ذهن مخاطب و با توجه به رشد سريع و حجم بالاي اطلاعاتي كه رسانه ها به‌ويژه رسانه هاي اجتماعي توليد و بازنشر مي كنند، جهان مفهومي بشر در حوزه‌هاي مختلف از جمله حوزه دين و اخلاق، دستخوش تغيير سريع و عميق خواهد شد كه نتيجه آن دوري هرچه ‌بيشتر بشر از دين و اخلاق مطلوب و شروع تحقق بت‌پرستي نوين تكنولوژيك بشر خواهد بود. با اين بيان، لزوم توسعه مباحث مقوله دين و رسانه، ضرورتي بيش از پيش مي‌يابد و شايسته است در مسير تحولات جديد رسانه ملي، زمينه توسعه و تعميق انديشه‌ورزي در باب دين، اخلاق و رسانه فراهم گردد.


شناسنامه

فصلنامه علمی ـ تخصصی دین و رسانه سال نوزدهم، شماره بیست و بیست و یکم (پیاپی 115 و 116)، بهار و تابستان 1400، کد:2919 صاحب‌امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه مدیرمسئول: حجت‌الاسلام صادق لیراوی سردبیر: حجت‌الاسلام سلمان رضوانی ویراستار: اعظم خوش‌گفتار صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی طرح جلد: امیر اکبرزاده چاپ: زلال کوثر بها: 350000 ریال دفتر نشریه: 32910602-025 نشانی: قم، بلوارامین، مجموعه صداوسیما، اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، تلفن: 32915511 ـ 025 تهران: جام‌جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرین، تلفن: 22014738 -021نمابر: 22164997 مشهد: خیابان امام خمینی(ره)، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم، تلفن: 32215108-051 نمابر:32215106 سامانه مخاطبان: 11ـ32915510ـ025 سامانه پیام کوتاه: 30000255 www.irc.ir info@irc.ir @iribirc @irc_ir

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات