/// فصلنامه ساحت شماره 5


تاریخ نشر بهمن1400

متن نشریه

چکیده

ساحت فصلنامه‌اي است كه تاكنون سه شماره از آن در حوزه سبك زندگي، خانواده و جمعيت با ورود به مباحث تئوري و نظري محض منتشر شده است، اما با توجه به لزوم تغيير رويكرد تدوين آثار اداره‌كل و اتصال آن‌ها به حوزه برنامه¬سازي سازمان صداوسيما، پژوهشگران گروه تربيت، خانواده و سبك زندگي در نظر دارند با عنايت و فضل الهي، شماره¬هاي آتي فصلنامه مذكور را با نام ساحت خانواده در قالب نشريه‌اي كاربردي با رويكرد برآورده‌ساختن نيازهاي عيني و واقعي برنامه‌سازان و جهت‌گيري پژوهشي مبتني بر مباني اسلامي و ديدگاه صاحب‌نظران حوزه خانواده و رسانه به رشته تحرير درآورند. در اين نشريه مسائل خانواده، زنان، جوانان، نوجوانان و كودكان با توجه به نيازهاي برنامه‌سازان رسانه ملي بررسي مي‌‌شود. تبيين آموزه¬هاي اسلامي در خصوص سبك زندگي، خانواده و تربيت به شكل كاربردي و مناسب با نيازهاي برنامه‌سازان؛ آسيب‌شناسي برنامه‌هاي رسانه ملي در حوزه سبك زندگي و تربيت فرزندان و كمك به اصلاح آن‌ها، بهبود و ارتقاي روند ساخت برنامه‌ها؛ ارائه راهكارها و ايده‌هاي مناسب براي طرح «الگوي خانواده مطلوب ايراني ـ اسلامي در برنامه¬ها»؛ طرح معضلات و آسيب‌هاي سبك زندگي ايرانيان و بررسي كاربردي و رسانه‌اي آن‌ها از اهداف اين نشريه است. شماره جديد نشريه مذكور در قالب جديد را به موضوع مادر اختصاص داده‌ايم. اميد است برنامه‌سازان از اين پژوهش بهره ببرند. همچنين اميدواريم استادان و صاحب‌نظران فرهيخته با راهنمايي و پيشنهادهاي ارزنده خود، ما را براي ارتقاي اين اثر ياري رسانند.


شناسنامه

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

/// نشریات