/// ساحت 8 بزرگداشت مقام پدر


تاریخ نشر اسفند1401

متن نشریه

چکیده

روز پدر بهانه‌‌‌اي شد تا در اين شماره از فصلنامه ساحت، با جمع‌بندي تحليل‌هاي مربوط به آموزه‌هاي ديني‌‌، انديشه بزرگان و نخبگان كشور و تحليل پژوهشگران عرصه رسانه، فراتركيبي از اين ديدگاه‌ها در اختيار مديران و برنامه‌‌‌‌‌سازان رسانه ملي قرار گيرد؛ چراكه نقش خانواده در بهروزي، پيشرفت و تكامل فرد و جامعه بر كسي پوشيده نيست و يكي از بهترين جايگاه‌هاي ظهور رحمانيت و رحيميت خداوند سبحان اين است كه پدر و مادر را دعوت كرده تا با شركت در خلقت‌‌، فرزندان را در مسير پرورش و تعالي قرار دهند. ازاين‌رو، معلوم مي‌شود والدين چقدر از مسئوليت سنگيني برخوردارند و از ديدگاه اسلامي، مسئوليت فرزندپروري در اصل به عهده پدر و مادر اسـت. به همين دليل در متون اسلامي نيز فرزندپروري، فعاليتي پيچيده مشمول رفتار‌‌‌‌‌‌‌ها، زمينـه‌سـازي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، آموزش‌‌‌‌‌‌‌‌ها، تعامل‌ها و روش‌هايي است كه بـر رشد شناختي، معنوي، عاطفي، رفتاري، در ابعاد فردي و اجتماعي فرزندان تأثير مي‌گذارد. بنا بر آموزه‌هاي ديني، مديريت كلي خانه و خانواده از وظايف پدر محسوب مي‌شود و مأموريت رسانه ملي نيز ترسيم خانواده ايدئال و مطلوب اسلامي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد چنان‌كه شايسته و بايسته است، جايگاه و منزلت پدر و پدري در رسانه ملي بازنمايي نشده است؛ همان‌طور كه در تحليل‌هايي كه از عملكرد رسانه ملي انجام گرفته است، منزلت پدر بين مخاطبان دچار بحران شده است. به همين دليل در اين شماره تلاش گرديد تا هم از ادبيات وحياني و انديشه متفكران اسلامي براي تبيين جايگاه پدر گفت‌وگو كنيم و هم از يافته‌هاي علمي با رويكرد روان‌شناسانه از حساسيت‌هاي دوره نوجواني و مشكلات تربيتي پدران براي رسيدن به مهارت‌هاي لازم در اين زمينه، دستينه‌‌‌اي براي برنامه‌‌‌‌‌سازان حوزه اجتماعي تهيه كنيم. در اثر پيشرو در چهار بخش، مطالب محتوايي را تقديم حضور خوانندگان كرده‌ايم‌‌. بخشي از محتواي اين اثر به جايگاه پدر در آموزه‌هاي ديني و بخشي به آخرين يافته و تحليل‌هاي علمي و بخش ديگر به ارتباط موضوع پدر با رسانه و تحليل‌هاي گفتماني و ارزيابي عملكرد رسانه ملي در حوزه سريال‌ها و بخش پاياني به معرفي تازه‌هاي نشر اختصاص پيدا كرده است. تحليل‌هاي به‌دست‌آمده نشان مي‌دهند مشكلات جدي در حوزه‌هاي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، شيوه توليد تلويزيوني، نحوه بازنمايي خانواده به‌ويژه جايگاه پدر وجود دارد؛ ازاين‌رو، از فراتركيب يافته‌هاي به‌دست‌آمده از پژوهش‌هاي صورت‌گرفته در زمينه عملكرد رسانه ملي بر مبناي تحليل‌هاي علمي و رسانه‌‌‌اي در مورد جايگاه پدر، مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي محتوايي لازم و پيشنهادي (در حوزه راهبردها و راهكارها‌) را ارائه مي‌كنيم. اميد است كه اين اثر بتواند به نياز برنامه‌‌‌‌‌سازان رسانه ملي پاسخ دهد و در ارتقا جايگاه پدر در رسانه ملي سهيم باشد. (بشير، حسن و اسكندري، علي (1392). «بازنمايي خانواده ايراني در فيلم يه حبه قند». تحقيقات فرهنگي ايران. ش2، صص143 ـ161). و من الله التوفيق اداره‌كل پژوهش اسلامي رسانه


شناسنامه

ساحت 8 بزرگداشت مقام پدر سال دوم، شماره 8، پاییز 1401 کد:2946 صاحب امتیاز: اداره‌کل پژوهش‌های اسلامی رسانه مدیر مسئول: حجت‌الاسلام صادق لیراوی جانشین مدیر مسئول: حجت‌الاسلام سلمان رضوانی سردبیر: حجت‌الاسلام عبدالله جلالی همکاران این شماره: فریده پیشوایی، سیده مریم چاوشی، فاطمه احمدی، محمدرضا سالاری‌فر، سیدمحمد افتخاری، راضیه میرعلی‌ملک و محمدعلی شکوهیان راد ویراستار: اعظم خوشگفتار صفحه‌آرا: زهره نیک‌خلق احمدی طراح جلد و نامواره: امیر اکبرزاده

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با کتاب/// نشریات