نام نشریه : رواق انديشه 28

  • شناسنامه
  • چکیده
  • فروردين 1383 ___________________________________ اين شماره حاوي مطالبي در موضوعات زير است: خاتميت از ديدگاه استاد مطهري و اقبال لاهوري، عدالت صحابه در ترازوي تحقيق، مردم سالاري در دو عرصه غربي و ديني، نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك و مباحثي پيرامون آن، شناخت خودي و غير خودي، تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم، گزارشي از كتاب آينده طلايي؛ بزرگ ترين چالش انسان معاصر، واژه شناسي فمينيسم، و ماخذشناسي

مناسبت های مرتبط با این نشریه

بخش های مرتبط در این نشریه

بخش های مرتبط در نشریه های دیگر