/// رواق انديشه 28


تاریخ نشر ارديبهشت1383

متن نشریه

چکیده

فروردين 1383 ___________________________________ اين شماره حاوي مطالبي در موضوعات زير است: خاتميت از ديدگاه استاد مطهري و اقبال لاهوري، عدالت صحابه در ترازوي تحقيق، مردم سالاري در دو عرصه غربي و ديني، نگاهي به كنوانسيون حقوق كودك و مباحثي پيرامون آن، شناخت خودي و غير خودي، تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم، گزارشي از كتاب آينده طلايي؛ بزرگ ترين چالش انسان معاصر، واژه شناسي فمينيسم، و ماخذشناسي


شناسنامه

مشاهده متن کامل نشریه

متن نشریه دسترسی به متن کامل نشریه

// مناسبت‌های مرتبط با متن کتاب/// نشریات