عنوانكتاب و دوستان عالم عوامل خوشبختي از ديد ويكتور هوگو
متناز «ويكتور هوگو» (شاعر و نويسنده مشهور فرانسوي) پرسيدند: خوشبخت كيست؟ گفت: كسي كه به يكي از دو چيز دسترسي دارد: يا كتاب‌هاي خوب يا دوستاني كه اهل كتاب باشند.


گويندهويكتور هوگو
منبعحكايت و حكمت
صفحه97

مشاهده گزیده
عنوانتأثير بسم الله در حفظ اموال
متننقل است راهزنان به كارواني حمله كردند و همه كالاهاي ارزشمند آنها را با خود بردند. وقتي به قرارگاه خود رسيدند، سردسته دزدان بسته باري را گشود و نوشته «بسم الله الرحمن الرحيم» را در آن ديد. (تاجران براي حفظ مالشان بسم الله را نوشته در وسط متاعشان مي‌گذاشتند.) بنابراين، به افراد خود امر كرد تمام كالاها را به صاحبشان باز گردانند و گفت: ما دزد اموال هستيم، نه دزد عقيده.
منبعحكايت و حكمت
صفحه191
مشاهده گزیده
عنوانسفارش بر به ياد مرگ بودن
متنشخصي از عارفي موعظه‌اي خواست. وي گفت: از مردمي در شگفتم كه خانه‌اي مي‌سازند كه هر روز گامي از‌ آن دور مي‌شوند و ساختن خانه‌اي را كه هر روز گامي به سويش پيش مي‌روند، رها كرده‌اند.
منبعحكايت و حكمت
صفحه75
مشاهده گزیده
عنواناستمداد بوعلي سينا از نماز براي حل مشكلات علمي
متندانشمند بزرگ، «شيخ‌الرئيس ابوعلي سينا» مي‌گويد: هر زمان برايم مشكلي علمي پيش مي‌آمد و از حل آن عاجز مي‌ماندم، به مسجد شهر مي‌رفتم و دو ركعت نماز به جا مي‌آوردم، سپس از خداوند مي‌خواستم مرا با نور آن نماز ياري دهد تا گره از مشكلم باز كند. پس از اداي آن دو ركعت، راه‌حل مشكل برايم آسان مي‌شد و به آنچه مي‌خواستم، مي‌رسيدم.
گويندهابوعلي سينا
گويندهابوعلي سينا
منبعحكايت و حكمت
صفحه186
مشاهده گزیده
عنوانسفارش علامّه شعراني به جدّيت در تحصيل علم
متنعلامه «حسن‌زاده آملي» مي‌گويد: «درس استاد شعراني تقريباً هيچ تعطيلي نداشت. در طول سال تنها دو روز تعطيل بود: يكي عاشورا و ديگر [روز] شهادت رسول خدا(ص) و امام حسن مجتبي(ع). يك روز پربرف زمستاني براي درس به منزل ايشان رفتم و عذرخواهي كردم كه با اين برف [سنگين] نبايد مزاحم شوم. [ايشان] فرمود: شما روزهاي قبل كه مي‌آمديد، گداهاي گذر بودند. امروز چطور؟ گفتم: بودند. علامه فرمود: آنها كارشان را تعطيل نكردند، چرا ما تعطيل كنيم؟!»
گويندهعلامه حسن‌زاده آملي
گويندهعلامه حسن‌زاده آملي
منبعحكايت و حكمت
صفحه74
مشاهده گزیده
عنوانبهترين سخن از نگاه ارسطو
متناز «ارسطو»، فيلسوف بزرگ پرسيدند: بهترين سخن كدام است؟ گفت: آنچه موافق عقل باشد. گفتند: پس از آن چيست؟ گفت: سخني كه شنونده بپذيرد. گفتند: بعد از آن چيست؟ گفت: سخني كه از عاقبت آن اطمينان داشته باشيم كه ضرري متوجه ما نخواهد ساخت. گفتند: پس از آن چيست؟ گفت: اگر سخن يكي از اين شرايط را نداشته باشد، از صداي چهارپايان بي‌ارزش‌تر است.
منبعحكايت و حكمت
صفحه71
مشاهده گزیده
عنوانزمان خوشحالي شكم‌پرستان
متناز شخصي پرسيدند: تو چه زماني بسيار خوشحالي؟ گفت: وقتي ببينم ديگ غذاي جوانمردان مي‌جوشد و در خانه‌هايشان بسته نيست و از ديدن مهمانان و همراهان آنها دلتنگ نشده‌اند!
منبعگنجينه لطايف
صفحه126
مشاهده گزیده
عنوانراستگويي سبب نجات و هدايت
متنجواني آرزوي رفتن به خانه كعبه را در سر داشت، ولي به سبب عشق و محبت بسياري كه به مادرش داشت، نمي‌توانست او را ترك كند. وي پس از مرگ مادرش، پولي فراهم آورد و راهي سفر حج شد. هنوز راه زيادي نرفته بود كه راهزني به او رسيد و گفت: چقدر سكه همراه خود داري؟ جوان كه بسيار ساده و پاك‌نهاد بود، گفت: درست پنجاه دينار دارم كه توشه سفر من است. راهزن گفت: هرچه داري به من بده! مرد جوان تمام پنجاه دينار را به او داد. راهزن سكه‌ها را برداشت، شمرد و سپس همه آنها را به جوان پس داد و گفت: راستگويي تو موجب شد من از كار ناپسند خود شرمنده شوم و از اين پس دست به راهزني نزنم. اكنون حاضرم اسب خود را در اختيار تو قرار دهم تا با آن به سفر حج بروي. مرد جوان پذيرفت كه با او همسفر شود و پس از آن سال‌هاي سال مانند دو دوست صميمي و يك‌دل همراه و همنشين هم بودند.
منبعزنجيره زرين
صفحه108
مشاهده گزیده
عنوانارزشمندي فضايل اخلاقي از طلا
متنگويند شخصي از فيلسوف بزرگ، افلاطون پندي خواست. وي گفت: بدان كه تمام طلاهاي روي زمين و زيرزمين به قدر يك فضيلت اخلاقي ارزش ندارد.
گويندهافلاطون
گويندهافلاطون
منبعحكايت و حكمت
صفحه119
مشاهده گزیده

عنواناحترام آية الله بروجردي به كتاب
متنگويند آيت‌الله العظمي بروجردي براي كتاب‌هاي ديني و علمي احترام بسياري قائل بود و مي‌فرمود: «در تمام عمرم در اتاقي كه كتاب‌هاي حديث باشد (حتي داراي يك حديث)، نخوابيده‌ام».


گويندهآيت‌الله بروجردي
منبعحكايت و حكمت
صفحه102

مشاهده گزیده