// گزیده های معارفی / روایت

آزار مؤمن، همانند آزار پيامبر اكرم(ص)

عنوان آزار مؤمن، همانند آزار پيامبر اكرم(ص)
حديث مَنْ آذي مُؤْمِناً فَقَدْ آذانِي وَ مَنْ آذانِي فَقَدْ آذَي اللهَ.
ترجمه هركس مؤمني را بيازارد، مرا آزرده و هركه مرا بيازارد، خداوند را آزرده است.
پاورقيبحارالأنوار، ج 64، ص 72.
گويندهپيامبر اكرم صلي‌الله‌عليه‌وآله و سلم
منبعروضة الواعظين
نويسندهمحمد بن فتال نيشابوري( م 508 ق )
مترجم/مصححتحقيق سيد محمد مهدي سيد حسن خراسان
ناشرالرضي
محل چاپقم
سال چاپ بي تا
صفحه293

/// آخرین گزیده‌ها