// گزیده های معارفی / لطایف

وقت فراموشي وعده

عنوانوقت فراموشي وعده
متنشخصي به شيخي گفت: اي شيخ! فراموش نكن آن چرا كه وعده كرده‌اي! شيخ در پاسخ گفت: آن‌گاه كه وفا كردم، فراموش مي‌كنم!
منبعهزار و يك مطلب خواندني
نويسندهكاظم مقدم
ناشرحافظ نوين
محل چاپتهران
سال چاپ1380
نوبت چاپاول
صفحه281

/// آخرین گزیده‌ها