// گزیده های معارفی / لطایف

پاسخ سيد عبدالحسين لاري بر دعوت به استراحت بچه‌هايش

عنوانپاسخ سيد عبدالحسين لاري بر دعوت به استراحت بچه‌هايش
متنيكي از دختران آيت‌الله «سيد عبدالحسين لاري» نقل كرده است: ما هر وقت شب بيدار مي‌شديم، مي‌ديديم سيد مشغول راز و نياز است. به ايشان مي‌گفتيم: بس است، مقداري بخوابيد و استراحت كنيد! او در پاسخ مي‌فرمود: «آن‌قدر بخوابيم كه ديگر بيدار نشويم».
گويندهدختر سيد عبدالحسين لاري
گويندهدختر سيد عبدالحسين لاري
منبعحكايت و حكمت
صفحه179

/// آخرین گزیده‌ها