// گزیده های معارفی / داستان

بوسه بر دست خود

عنوانبوسه بر دست خود
خلاصهامام سجاد(ع) هنگامي كه به مستمندي صدقه مي‌داد، دست خود را مي‌بوسيد. شخصي از حضرت، راز بوسيدن دست خود را پرسيد. حضرت با تلاوت آيه‌اي دليل كار خود را بيان فرمود.
حكايتامام سجاد(ع) هنگامي كه به مستمندي صدقه مي‌داد، دست خود را مي‌بوسيد. شخصي از آن حضرت، راز بوسيدن دست را پرسيد، امام(ع) در پاسخ فرمود: صدقه مؤمن قبل از آنكه به دست فقير و نيازمند برسد، به دست خدا مي‌رسد. (ازاين‌رو دستم را مي‌بوسم) حضرت براي دليل سخنش، اين آيه شريفه را قرائت نمود: «أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ؛ آيا ندانسته‌اند كه فقط خداوند، توبه را از بندگانش مي‌پذيرد و صدقات را مي‌گيرد». (توبه: 104)
پيامهاحضور خداوند در كارهاي نيك، مورد توجه عارف است.
منبعهزار و يك حديث قرآني
نويسندهمحمدحسين محمدي
ناشريار غائب
محل چاپقم
سال چاپ1386
نوبت چاپاول
جلد1
صفحه75

/// آخرین گزیده‌ها