// گزیده های معارفی / داستان

دعاي امام خميني(ره) و شفاي كودكي معلول

عنواندعاي امام خميني(ره) و شفاي كودكي معلول
خلاصهكودك معلول، با دعاي امام خميني(ره) شفا گرفت.
حكايتحجت‌الاسلام ثقفي مي‌گويد: يكي از دوستان كه فرزندش بيمار بود، گفت: «بچه ما معلول است و نمي‌تواند راه برود و پزشكان هم نتوانسته‌اند كاري كنند. اگر مي‌توانيد او را نزد امام ببريد».
يك روز عصر، آن كودك سه ساله را خدمت امام بردم و جريان را گفتم، امام دستي بر سر كودك كشيد و او را بوسيد و فرمود: «ان‌شاءالله خوب مي‌شود، پدر و مادرش نگران نباشند.» گفتم: پدرش در يكي از نهادهاي دولتي است. فرمود: «نه، ناراحت نباشيد، ان‌شاءاللّه خوب مي‌شود».
حدود دو سال پيش بنده براي درمان فرزندم به پاريس رفتم و همان آقا را ديدم. همراه او، پسربچه‌اي پنج ساله بود كه مي‌دويد مي‌خنديد و به زبان‌هاي فرانسوي و انگليسي صحبت مي‌كرد. به من گفت: آقاي ثقفي اين همان كودكي است كه شما او را براي شفا خدمت امام برديد.
پيامها1. خداوند گاهي به بعضي اولياي خود قدرت شفادهي مي‌دهد. 2. مقام عرفا نزد خداوند، گاه واسطه شفاي بيماران مي‌شود.
منبعبرداشت‌هايي از سيره امام خميني(ره)
نويسندهغلام‌علي رجايي
ناشرعروج
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپچهارم
جلد3
صفحه167

/// آخرین گزیده‌ها