// گزیده های معارفی / داستان

شعر عنايت شده از ناحيه امام مهدي(عج) به آقاي مجاهدي

عنوانشعر عنايت شده از ناحيه امام مهدي(عج) به آقاي مجاهدي
خلاصهآقاي مجتهدي(ره) به آقاي مجاهدي مي‌فرمايد: امشب شعري براي امام زمان(عج) خواهي سرود. آن شب، آقاي مجاهدي همسرش را به حرم مي‌فرستد، ولي هرچه تلاش مي‌كند نمي‌تواند شعري بگويد، سرانجام با توسل به امام جواد(ع) غزلي مي‌سرايد.
حكايتآقاي مجاهدي مي‌گويد: در سفري به مشهد، به محض ورود به حرم و آستان‌بوسي امام رضا(ع)، توفيق زيارت آقاي مجتهدي(ره) نصيبم شد. ايشان به من فرمود: در اين سفر به محضر آقا امام زمان(عج) عرض ارادتي داشته‌ايد؟ عرض كردم: منتظر عنايت آن بزرگوار هستم. فرمود: امشب به شما عنايتي خواهد شد و غزلي براي آن حضرت خواهيد سرود كه با كلمه «بتا» شروع مي‌شود! تا فردا صبح منتظر شنيدن اين غزل مهدوي مي‌مانم. وقتي به خانه برگشتم به همسرم پيشنهاد كردم اگر بخواهد مي‌تواند آن شب را در حرم بماند. به خاطر دارم كه بعد از نماز مغرب و عشا تا نيمه‌هاي آن شب، هرچه تلاش كردم موفق نشدم شعري بسرايم. پس از حدود پنج ساعت آرامشم را از دست داده بودم و از همه بدتر كلمه‌اي كه آقاي مجتهدي(ره) فرموده بود، فراموش كرده بودم. همين كه خواستم خودكارم را به زمين بكوبم بغضم تركيد و گريه امانم نداد. به جواد الائمه(ع) متوسل شدم و چند لحظه‌اي بعد غزلي سرودم. هنگامي كه به محضر آقاي مجتهدي(ره) شرفياب شدم، فرمود: آقا جان! من تا نيمه‌هاي ديشب مراقب احوال شما بودم. گاهي انسان فكر مي‌كند اگر خانواده خود را به حرم بفرستد، در خلوت خود بهتر مي‌تواند براي آقا امام زمان(عج) بسرايد، ولي ديديد اين‌گونه نشد. شعر عنايتي از آن شعرهايي نيست كه بتوان با كوشش، توفيق سرودن آن را پيدا كرد! ولي وقتي كه به خود آمديد و ديديد كه از دست شما كاري ساخته نيست و دامن كريم اهل بيت حضرت جواد الائمه(ع) را گرفتيد، مشكل شما همان لحظه حل شد. بايد اين‌طور دامن اين بزرگان را گرفت.
پيامها1. هر كار خيري، عنايتي از جانب خداوند متعال است. 2. با توسل به اهل بيت(ع) مي‌توانيم توفيق الهي را به سمت خود جلب كنيم.
منبعدر محضر لاهوتيان
نويسندهمحمدعلي مجاهدي
ناشرلاهوتيان
سال چاپ1385
نوبت چاپدوم
جلد1
صفحه203 ـ 206

/// آخرین گزیده‌ها