// گزیده های معارفی / داستان

اقتدا مرحوم قاضي در نماز آيت‌الله بهجت(ره)

عنواناقتدا مرحوم قاضي در نماز آيت‌الله بهجت(ره)
خلاصهمرحوم قاضي، به شاگرد جوانش، آيت‌الله «بهجت» اقتدا مي‌كند.
حكايتفرزند مرحوم آيت‌الله «آقا ضياء‌الدين آملي» مي‌گويد: روزي من و پدرم به محضر ‌آيت‌الله العظمي بهجت رسيديم و جمعي در آنجا حاضر بودند. پدرم در آنجا گفت: «من با چشم خودم ديدم كه در مسجد سهله يا كوفه (ترديد از ناقل است) مرحوم قاضي به ايشان اقتدا كرده بود.» با توجه به اينكه تولد معظم‌له سال 1334 هجري قمري است و در سال 1348 هجري قمري به كربلاي معلي و در سال 1352 هجري قمري به نجف اشرف مشرف شد و سال بازگشت ايشان به ايران سال 1364 هجري قمري بوده است، پس سن ايشان در آن هنگام حدود سي سال بوده است.
پيامهاحتي در بالاترين موقعيت‌ها، بايد به شيوه بزرگان، تواضع و فروتني را سرلوحه زندگي قرار داد.
پاورقي1. به سوي محبوب، ص 13.
منبعاسوه عارفان
نويسندهصادق حسن‌زاده و محمود طيار مراغي
ناشرآل علي(ع)
محل چاپقم
سال چاپ1385
نوبت چاپدوازدهم
جلد1
صفحه91

/// آخرین گزیده‌ها