// گزیده های معارفی / داستان

تواضع شيخ عباس قمي به ملا عباس تربتي

عنوانتواضع شيخ عباس قمي به ملا عباس تربتي
خلاصهشيخ «عباس قمي» وقتي در بالاي منبر، ملا «عباس تربتي» ـ از عرفاي هم‌عصر خود ـ را مي‌بيند كه در ميان مردم نشسته است، منبر را رها مي‌كند و از ايشان مي‌خواهد كه تا آخر ماه رمضان به منبر برود.
حكايتهنگامي كه محدث قمي در مشهد اقامت داشت، ماه رمضاني در مسجد گوهرشاد منبر مي‌رفت. مرحوم آخوند ملا عباس تربتي از تربت حيدريه، محل اقامت خود، به مشهد آمده بود تا در ماه رمضان از منبر حاج شيخ عباس قمي استفاده كند. يك روز محدث قمي از بالاي منبر چشمش به ملا عباس مي‌افتد كه در گوشه‌اي از مجلس پرجمعيت وي نشسته است و به سخنان او گوش مي‌دهد. همان وقت مي‌گويد: اي مردم! آقاي حاج آخوند تشريف دارند، از ايشان استفاده كنيد. سپس از منبر پايين مي‌آيد و از آخوند مي‌خواهد تا آخر ماه رمضان به جاي ايشان در حضور آن جمعيت منبر برود و در آن ماه، ديگر خود منبر نرفت.
پيامها1. اخلاص در عمل و تواضع از ويژگي‌هاي والاي بزرگان ديني است. 2. عالمان بزرگ و الهي همواره سخنان روشنگرانه ديگر علما را چراغ راه خود قرار مي‌دادند و از دانش آنان بهره مي‌بردند، هرچند خود در سطح بالاتري قرار داشتند.
منبعسيماي فرزانگان
نويسندهرضا مختاري
ناشربوستان كتاب
محل چاپقم
سال چاپ1385
نوبت چاپپانزدهم
جلد3
صفحه153

/// آخرین گزیده‌ها