// گزیده های معارفی / داستان

مذمت مرحوم سيد علي آقاي قاضي بر بي‌حرمتي در صحن شريف ائمه

عنوانمذمت مرحوم سيد علي آقاي قاضي بر بي‌حرمتي در صحن شريف ائمه
خلاصهآقاي قاضي به شاگردش تذكر مي‌دهد و مي‌گويد كه در محضر امام و در صحن شريف ايشان بايد كمال احترام را نگه داشت؛ چراكه ائمه همواره زنده‌اند.
حكايتيكي از شاگردان آقاي قاضي مي‌گويد: در صحن شريف حيدري، در محلي نزديك جايگاه سر مبارك حضرت كه به «الطاق» معروف است، پس از يك جلسه طولاني درس و بعد از عبادت و ذكر و مطالعه، در گوشه‌اي در حال استراحت بودم و پاهاي خود را دراز كرده بودم. پس از آن در جلسه درس ايشان (آقاي قاضي) حاضر شدم، ناگهان بدون مقدمه فرمودند: صحن شريف در حكم خانه امام است و شما مي‌دانيد كه تفاوتي نمي‌كند، امام كه نمي‌ميرد، و ايشان نمونه و مقصود از آيه «أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» هستند، پس آيا صحيح است كه مقابل آنها به آن صورت بنشيني و پاهاي خود را براي استراحت دراز كني يا هر كار ديگر؟
پيامها1. حيات و مرگ امامان يكي است و هميشه زنده‌اند. 2. رعايت ادب نسبت به ائمه در هر حالي لازم است. 3. علما، شاگردان خود را غيرمستقيم و به‌طوري كه ديگران متوجه نشوند، نصيحت و هدايت مي‌كردند تا احترام و شخصيت شاگرد حفظ شود.
منبعآيت الحق
نويسندهسيد محمدحسن قاضي
مترجم/مصححمحمدعلي قاضي‌نيا
ناشربصيرت
محل چاپتهران
سال چاپ1385
نوبت چاپاول
جلد2
صفحه86 و 87

/// آخرین گزیده‌ها