// گزیده های معارفی / داستان

اعتراض رسول خدا(ص) به يك وصيّت نادرست

عنواناعتراض رسول خدا(ص) به يك وصيّت نادرست
خلاصهپيامبر اكرم(ص) از عمل مردي كه خود عائله سنگين داشت، ولي پيش از مرگش اموالش را صدقه داده بود، ناراحت شد و سخناني را در نقد ايشان بيان فرمود.
حكايتمردي از انصار كه شش دختر داشت، درگذشت. وي با آنكه بچه‌هاي صغير داشت، پيش از مرگ اموالش را صدقه داد و غلام‌هايش را آزاد كرد. زماني‌كه پيامبر اين موضوع را دانست، بسيار ناراحت شد و فرمود: «اگر به من مي‌گفتيد، نمي‌گذاشتم او را در قبرستان مسلمانان دفن كنيد. چرا براي معاش كودكانش فكري نكرده و همه اموالش را صدقه داده و غلام آزاد كرده؟! او برخلاف قانون اسلام عمل كرده است.» همچنين از ايشان روايت شده است كه انفاق در درجه اول، بخشيدن به پدر و مادر، دوم به خانواده، سوم به خويشاوندان، چهارم به همسايگان و درجه آخر و كمترين، به فقير است.
پيامبر و ائمه معصوم(ع) و همه بزرگان اسلام در دين حد وسط را رعايت مي‌كردند و از افراط و تفريط دوري مي‌جستند.
پيامها1. افراط و تفريط در امر دين، بدعت و حرام است.
منبعستاره‌هاي فضيلت
نويسندهمدرس بستان‌آباد
ناشردارالكتب
محل چاپتهران
سال چاپ1380
نوبت چاپاول
جلد3 و 4
صفحه145

/// آخرین گزیده‌ها